อบรม ความคิดนอกกรอบ แก่ระดับ ผอ.

อบรม ความคิดนอกกรอบ แก่ผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงการคลัง