อบรม การวางแผนกลยุทธ์ แก่ระดับ ผอ.และผู้ชำนาญการ สนง.SME

อบรม การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) แก่ระดับ ผอ.และผู้ชำนาญการ สนง.สสว. (SME)