รับปรึกษาปัญหาด้าน HRM ฟรี

รับปรึกษาปัญหาด้าน HRM ฟรี

สารพัดปัญหาเกี่ยวกับคนทำงาน คนที่ทำงาน ปัญหาส่วนตัวของคุณในการทำงานหรือในที่ทำงาน เช่น ปัญหาการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ปัญหาการโยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่ง ปัญหาค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ปัญหายาบ้าระบาดในโรงงาน ปัญหาดื่มเหล้าแล้วมาเข้าทำงาน ปัญหาการทะเลาะชกต่อยในที่ทำงานหรือสถานที่ๆบริษัทไปจัดงานต่างๆ  ปัญหาการประเมินผล  ปัญหาการจัดทำ KPIs & Target ประจำปี  ปัญหากับสหภาพแรงงาน  ปัญหาการออกใบเตือน  ปัญหาอัตราการหยุดงานสูง ฯลฯ

แบบฟอร์มขอคำปรึกษา HRMฟรี

ด้วยจรรยาบรรณจากการทำงานมานานกว่า 20 ปี ขอรับรองในการเก็บความลับเรื่องที่ท่านนำมาปรึกษา