รับปรึกษาด้าน HRD & OD ฟรี

ปรึกษาได้ฟรีทุกเรื่องเกี่ยวกับ HRD & OD functions

อบรมอย่างไรที่ train แล้วไม่นิ่งแต่ได้ผลในทางปฏิบัติ หนูอยากเป็นวิทยากรภายในองค์กรควรจะเริ่มจากตรงไหน ทำแผนฝึกอบรมประจำปี ( Annual Training Plan )  การทำ KPIs & Target แผนก HRD & OD   อยากเอา Competency ที่มีอยู่เป็นแฟ้มๆมาดำเนินการจริงทำได้อย่างไร  จัดอบรมแล้วผู้เข้าอบรมไม่เคยเกินครึ่งต้องทำอย่างไร   KM Knowledge Management จะเริ่มจากตรงไหน  OD คืออะไร   Career Path ทำอย่างไรเกี่ยวอะไรกับ Succession Plan และ IDP คะ  หนูทำ HRD & OD มาจะ 10 ปีแล้วเมื่อไหร่หนูจะได้ดีเสียที  ไม่เอาเกรด D นะคะ  ถามได้ คุยได้ ขอคำปรึกษา แนะนำ ได้ครับ ด้วยจรรยาบรรณทั้งของ HR และการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา ทุกอย่างปิดเป็นความลับครับ

แบบฟอร์มขอคำปรึกษา HRDฟรี

ด้วยจรรยาบรรณจากการทำงานมานานกว่า 20 ปี ขอรับรองในการเก็บความลับเรื่องที่ท่านนำมาปรึกษา